Молимо Вас да у листи референци (списку литературе) својих радова наведете као извор Vojnotehnički glasnik / Military Technical Courier, уколико у својим радовима цитирате чланке које сте пронашли на овој страници.

Пример навођења чланка из Војнотехничког гласника у листи референци (списку литературе), у зависности од коришћеног цитатног стила::

APA - Приручник за публиковање, Америчко психолошко друштво 
Stopić, S. R., & Friedrich, B. G. [2011]. Hidrometalurgija pri visokim pritiscima, nova šansa za procese koji ne zagađuju životnu sredinu. Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, 59(3), 29-44, doi:10.5937/vojtehg1103029S.

CBE - Приручник, Научни стил и формат, Савет уредника у биологији 
Stopić SR, Friedrich BG. Hidrometalurgija pri visokim pritiscima, nova šansa za procese koji ne zagađuju životnu sredinu. Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier 2011;59(3):29-44, doi:10.5937/vojtehg1103029S.

Chicago - Чикашки приручник за стил 
Stopić S.R., & B. G. Friedrich. 2011. Hidrometalurgija pri visokim pritiscima, nova šansa za procese koji ne zagađuju životnu sredinu. Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier 59, (3): 29-44, doi:10.5937/vojtehg1103029S.

Harvard - Харвардски приручник за стил 
Stopić, S.R. & Friedrich, B.G. 2011. Hidrometalurgija pri visokim pritiscima, nova šansa za procese koji ne zagađuju životnu sredinu. Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, 59(3), pp.29-44 (in Serbian). Available at: http://dx.doi.org/10.5937/vojtehg1103029S.

Harvard-BS - Харвардски приручник за стил - Британски стандард 
STOPIĆ, S.R. & FRIEDRICH, B.G. 2011. Hidrometalurgija pri visokim pritiscima, nova šansa za procese koji ne zagađuju životnu sredinu. Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, 59(3), pp.29-44. Available at: http://dx.doi.org/10.5937/vojtehg1103029S.

MLA - Приручник за писце научних радова, Друштво за савремени језик 
Stopić, S.R., & B.G. Friedrich. "Hidrometalurgija pri visokim pritiscima, nova šansa za procese koji ne zagađuju životnu sredinu." Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier 59.3 (2011): 29-44, doi:10.5937/vojtehg1103029S.

NLM - Водич за ауторе, уреднике и издаваче, Национална медицинска библиотека 
Stopić SR, Friedrich BG. Hidrometalurgija pri visokim pritiscima, nova šansa za procese koji ne zagađuju životnu sredinu. Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier. 2011; 59(3):29-44, doi:10.5937/vojtehg1103029S.

Нестандардно, непотпуно или недоследно навођење литературе у системима вредновања часописа сматра се довољним разлогом за оспоравање научног статуса часописа.

Библиографију приредили и уредили:

- потпуковник Небојша Гаћеша, уредник Војнотехничког гласника,

- мајор Ивица Оцокољић, ЦКИСИП,

- мајор Бојан Милошевић, ЦКИСИП.

 

На овој страници могућа је претрага по именима и презименима аутора и уредника, као и по насловима и кључним речима чланака који су објављени у Војнотехничком гласнику, почев од броја 1/вол. 1 (од 1953. године) закључно са бројем 4/вол. 67 (2019. године). Индексирани су сви објављени прилози: научни и стручни чланци, прилози и преводи из рубрика „Научне и техничке новости и занимљивости”, „Из иностраних армија”, „Прикази из иностраних часописа”, „Савремено наоружање и војна опрема”, као и уредничка и редакцијска упутства и обавештења.

Поред тога, на страници Претрага у Српском цитатном индексу могу се претраживати: аутори чланака; аутори цитираних референци; наслови, сажеци и кључне речи текстова; чланци у целини, као и наслови цитираних референци. На тај начин су у Српском цитатном индексу индексирани научни и стручни чланци објављени у Војнотехничком гласнику, почев од броја 1/вол. 38 (од 1990. године) и надаље. На овој страници су делимично индексирани прилози из рубрика „Научне и техничке новости и занимљивости”, „Из иностраних армија”, „Прикази из иностраних часописа”, „Савремено наоружање и војна опрема”, и нису индексирана уредничка и редакцијска упутства и обавештења.

 

Претрага библиографије могућа је попуњавањем предвиђених поља ИСКЉУЧИВО ЛАТИНИЧНИМ СЛОВИМА.

Презиме: Име:
Наслов: Кључна реч:
Аутор: Kuprešanin Milan
Наслов: O ulozi i značaju Vojnotehničkog glasnika
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 1-2)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Kraut Božidar
Наслов: Tehnika i nauka u službi naoružanja savremene armije
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 3-9)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Đelošević Branislav
Наслов: Uzajamni odnos taktike i tehnike i zadaci taktičara i tehničara
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 10-11)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Levičnik Karel
Наслов: Za pravilan odnos prema tehnici
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 12-14)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Nestorović Miroslav
Наслов: Unifikacija motornih vozila
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 15-18)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Borisavljević Mihailo
Наслов: Savremeni remont motornih vozila
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 18-21)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Lazarević Strahinja
Наслов: O mehanizaciji inžinjerskih radova
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 22–32)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Račić Mirko
Наслов: Tenkovska tehnička služba i neki njeni problemi
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 32-36)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Filipović Borivoje
Наслов: Maskiranje dimom trupa i objekata u pozadini
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 37-43)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Pavlović Jovan
Наслов: Ispitivanje primopredajnika
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 44-52)
Уредник: Avramović Dobrivoje