Молимо Вас да у листи референци (списку литературе) својих радова наведете као извор Војнотехнички гласник / Military Technical Courier, уколико у својим радовима цитирате чланке које сте пронашли на овој страници.

Пример навођења чланка из Војнотехничког гласника у листи референци (списку литературе), у зависности од коришћеног цитатног стила:

APA - Приручник за публиковање, Америчко психолошко друштво 
Stopić, S. R., & Friedrich, B. G. [2011]. Hidrometalurgija pri visokim pritiscima, nova šansa za procese koji ne zagađuju životnu sredinu. Vojnotehnički glasnik / Military Technical Courier, 59(3), 29-44.

CBE - Приручник, Научни стил и формат, Савет уредника у биологији 
Stopić SR, Friedrich BG. Hidrometalurgija pri visokim pritiscima, nova šansa za procese koji ne zagađuju životnu sredinu. Vojnotehnički glasnik / Military Technical Courier 2011;59(3):29-44.

Chicago - Чикашки приручник за стил 
Stopić S.R., i B. G. Friedrich. 2011. Hidrometalurgija pri visokim pritiscima, nova šansa za procese koji ne zagađuju životnu sredinu. Vojnotehnički glasnik / Military Technical Courier 59, (3): 29-44.

Harvard - Харвардски приручник за стил 
Stopić, S.R.& Friedrich, B.G. 2011, "Hidrometalurgija pri visokim pritiscima, nova šansa za procese koji ne zagađuju životnu sredinu", Vojnotehnički glasnik / Military Technical Courier, vol. 59, no. 3, pp. 29-44.

Harvard-BS - Харвардски приручник за стил - Британски стандард 
STOPIĆ, S.R. i FRIEDRICH, B.G., 2011. Hidrometalurgija pri visokim pritiscima, nova šansa za procese koji ne zagađuju životnu sredinu. Vojnotehnički glasnik / Military Technical Courier, 59(3), pp. 29-44.

MLA - Приручник за писце научних радова, Друштво за савремени језик 
Stopić, S.R., i B.G. Friedrich. "Hidrometalurgija pri visokim pritiscima, nova šansa za procese koji ne zagađuju životnu sredinu." Vojnotehnički glasnik / Military Technical Courier 59.3 (2011): 29-44.

NLM - Водич за ауторе, уреднике и издаваче, Национална медицинска библиотека 
Stopić SR, Friedrich BG. Hidrometalurgija pri visokim pritiscima, nova šansa za procese koji ne zagađuju životnu sredinu. Vojnotehnički glasnik / Military Technical Courier. 2011; 59(3):29-44.

Нестандардно, непотпуно или недоследно навођење литературе у системима вредновања часописа сматра се довољним разлогом за оспоравање научног статуса часописа.

Архиву приредили и уредили:

- мајор Ивица Оцокољић, ЦКИСИП,

- потпуковник Небојша Гаћеша, уредник Војнотехничког гласника.

 

 

Претрага библиографије могућа је попуњавањем предвиђених поља ИСКЉУЧИВО ЛАТИНИЧНИМ СЛОВИМА.

Презиме: Име:
Наслов: Кључна реч:
Аутор: Kuprešanin Milan
Наслов: O ulozi i značaju Vojnotehničkog glasnika
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 1-2)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Kraut Božidar
Наслов: Tehnika i nauka u službi naoružanja savremene armije
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 3-9)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Đelošević Branislav
Наслов: Uzajamni odnos taktike i tehnike i zadaci taktičara i tehničara
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 10-11)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Levičnik Karel
Наслов: Za pravilan odnos prema tehnici
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 12-14)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Nestorović Miroslav
Наслов: Unifikacija motornih vozila
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 15-18)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Borisavljević Mihailo
Наслов: Savremeni remont motornih vozila
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 18-21)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Lazarević Strahinja
Наслов: O mehanizaciji inžinjerskih radova
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 22–32)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Račić Mirko
Наслов: Tenkovska tehnička služba i neki njeni problemi
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 32-36)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Filipović Borivoje
Наслов: Maskiranje dimom trupa i objekata u pozadini
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 37-43)
Уредник: Avramović Dobrivoje
Аутор: Pavlović Jovan
Наслов: Ispitivanje primopredajnika
Vol. 1 (1953), (No. 1) (pp. 44-52)
Уредник: Avramović Dobrivoje